22. nedeľa po sv. Trojici 27.10.2013 – video


Kazateľ: Mgr. Lýdia Kordošová, námestná farárka