23. nedeľa po sv. Trojici 3.11.2013 – video


Kazateľ: Mgr. Vladimír Ferenčík, zborový farár