230 rokov od posvätenia hl. kostola

IMG_9875Ani sme sa nenazdali a zase je náš chrám a s ním aj náš zbor o rok starší. Tentokrát sme si mohli v plnej sláve pripomenúť okrúhle 230. výročie posvätenia hlavného mikulášskeho chrámu slávnostnými službami Božími, ktoré sa konali 4.10.2015. Chrám nie je len o jeho múroch, ale aj o dušiach nás, ktorými ho napĺňame aby sme sa čo najviac priblížili Bohu a Božej milosti. Úsilie najzasvätenejších duší, ktoré sa zaslúžili o rozvoj nášho cirkevného zboru pripomenul v kázni brat em. biskup Július Filo. O oživenie spomienok na časy minulé sa postarali naši cirkevníci v programe rozprávania starých rodičov a vnúčat o našom zbore. Starí rodičia (Milan Stormko a Jelena Ničová) odpovedali na zvedavé otázky svojich potomkov (Ninky Šintajovej a Filipa Bochničku). Okrem piesní spievaných zborom zo spevníka, cirkevné piesne spieval aj spevokol Laeto Animo. Zazneli „Modlitba za Slovensko“ z pera Milana Rúfusa v podaní vnúčat, príhovory primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča, dozorcu nášho seniorátu Ing. Petra Gärtnera, dekana katolíckej cirkvi Mgr. Ing. Stanislava Culku a 3 modlitby našich mužov.

Po skončení služieb Božích sme sa mohli pokochať v priestoroch starej fary olejovými obrazmi a knihami našich zborových dejateľov, o ktorých sa rada rozhovorila sestra Daniela Fiačanová. Výstava mala názov: „Zbor v obrazoch“. V krojoch oblečení mládežníci dotvárali kolorit slávnosti rozdávajúc úsmevy a rôzne dobroty. Kvôli oslavám boli otvorené aj brány múzea Tatrín a žiadosti slovenského národa. Po výstave bola recepcia pre pozvaných hostí.pamiatka_posvetenia07_web

O 17:00 sme sa opäť zišli v hlavnom chráme, aby sme si mohli vypočuť malebný zvuk nášho organu, ktorý rozozvučal Metod Rakar zo ZUŠ M.Bellu v L. Mikuláši. Hral skladby J.S. Bacha, F.M. Bartholdyho a iných skladateľov. Brat Milan Stromko a brat farár Marián Bochnička recitoval básne.

Oslavy bolo treba hlavne zažiť, lebo okrem duchovného a kultúrneho vyžitia sa na nich dalo dozvedieť aj veľa nových nevšedných informácií.

Fotky z osláv. Viac o dejinách zboru tu a viac o konkrétnych dejateľoch viď tu.

Video z osláv.