26. nedeľa po sv. Trojici 25.11.2013 – video

Kazateľ: Mgr. Vladimír Ferenčík, zborový farár