3. adventná nedeľa 15.12.2013 – video

Kazateľ: Mgr. Marián Bochnička (predsedajúci zborový farár)