3.Adventný koncert_Laeto Animo_OČAKÁVANIE 15.12.2019

Účinkujú :
LAETO ANIMO (komorný ženský zbor)
LUCIA BENCÚROVÁ (flauta)
ANDREA GÄRTNEROVÁ (organ)
ZUZANA KLOTAKOVÁ (umelecké slovo)

Rosu dajte nebesá (Laeto Animo)
Proroctvo
Privítanie
Púšťou sa nesie mocný hlas (Laeto Animo)
Bože, ktorý si stvoril svet (Laeto Animo)
Hľadanie rodiča+vlastnoručný podpis (Z. KLOTAKOVÁ)
Príď,Spasenie pohanov (Laeto Animo)
Ó, príď, ó, príď, Emanuel (Laeto Animo)
Morceau de concours (L. BENCÚROVÁ, A. GÄRTNEROVÁ)
Adventná (Z. KLOTAKOVÁ)
Laudate Dominum (Laeto Animo)
Benedictus (Laeto Animo)
Čo nám dal deň+ A napokon láska (Z. KLOTAKOVÁ)
Beato il sendo di Maria (Laeto Animo)
Ave Maria (Laeto Animo)
Andante et scherzo (L. BENCÚROVÁ, A. GÄRTNEROVÁ)
Podaj nám ruku (Z. KLOTAKOVÁ)
Za ruku veď ma Pane (Laeto Animo)
Sprav si ma, Pane, nástrojom (Laeto Animo)
Pripravte cestu Pánovi (Laeto Animo)
Poďakovanie a príhovor primátora mesta (J. Blcháč)
Stíšme sa v Božom slove (Laeto Animo)