3. nedeľa po Sv. Trojici – 16.6.2013 – video

Kazateľ – Mgr. Libor Bednár, PhD, zborový farár CZ Poprad