6. nedeľa po Sv. Trojici – 7.7.2013 – video

Kazateľ – Mgr. Lýdia Kordošová, námestná farárka