Služby Božie 1. nedeľa po zjavení 10.1 2016, V.Ferenčík; kázeň od: 23. min., Lk 4, 14-21 ; oznamy: 50:10 min
Čísla piesní: 207, 43, 36, 40, antifóna A17