9. nedeľa po Sv. Trojici – 28.7.2013 – video


Kazateľ – Mgr. Vladimír Pavlík, zborový farár CZ Závažna Poruba