Cithara sanctorum, SB 4.9.2016

Kázeň: Generálny biskup: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. od 26:35 min. záznamu, Fil. 4:11-13
reč M. Klátika: 51:20 min.
rečníci o hist. osobnostiach ECAV: 57:20 min.
Cithara sanctorum (M. Bochnička): 1:30:40 min.
oznamy: 1:38:40 min.
švédsky zbor: 1:40:38 min.

Čísla piesní: 190, 288, 200, Hrad přepevný jest… , A66