Deň Zborovej diakonie v Liptovskom Mikuláši

19.11.2013
Deň Zborovej Diakonie v Liptovskom Mikuláši sa konal ako každý rok pri príležitosti založenia Zborovej Diakonie v tomto cirkevnom zbore. Tento rok to bolo 11. výročie s témou Vysoký krvný tlak a jeho dôsledky. Za Evanjelickú diakoniu sa zúčastnila Katarína Šoltésová, ktorá má na starosti Referát zborovej diakonie. Začali sme slávnostnými službami Božími, po ktorých sme sa presunuli na Vrbický cintorín. Tam sme si pripomenuli prácu diakonís a evanjelických a. v. farárov. OLYMPUS DIGITAL CAMERAPoobedie bolo venované prednáškam. Pred samotnými prednáškami, nám brat farár Marián Bochnička priblížil tému srdca z biblického hľadiska. Zdôraznil, že nie je dôležité dbať len na telesnú sféru a na veci, ktoré ubližujú nášmu biologickému srdcu, ale je potrebné sa starať aj o duchovnú sféru. Hovoril o tom, aké je dôležité dbať na to, čo vpustíme do nášho srdca z duchovného, emocionálneho, psychologického hľadiska, pretože to bude mať vplyv na náš život i na naše vzťahy. Po tomto biblickom úvode nasledovali zaujímavé prednášky odborníčok o príčinách, dôsledkoch a prevencii proti vysokému krvnému tlaku a následná diskusia v skupinkách. O aktuálnosti a dobrom výbere témy sme sa mohli presvedčiť aj na základe plnej miestnosti poslucháčov. Bola to podnetná a povzbudzujúca udalosť, z ktorej si každý mohol odniesť to potrebné do svojho života.

Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia