Ekumenické Bohoslužby 21.4.2019 Veľkonočná nedeľa

ECAV L.M., Komunita blahoslavenstiev(RKC), BJB L.M.

evanjelium: 9:40 min. Jn.20.kap.
kázeň: 16. min.
čítanie: 25:20.min. 1.Kor 15:14
kázeň: 31:45.min.
požehnanie: 49.min.

spevokol
spevokol