Ekumenické služby Božie 19.1.2014

ekumen2014rim_katol19.1.2014 – „Či je Kristus rozdelený?“ (1.Kor 1, 13a), túto tému nedeľných ekumenických služieb Božích navrhla a spracovala ekumenická skupina kresťanov z Kanady. „Keď sa zhromažďujeme k službám Božím počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, odpovedáme na Božie volanie, chceme byť obnovení a budovať náš vzájomný vzťah v Kristu cez piesne, slovo a gestá. Vnímame Pavlovu provokujúcu otázku: „Je Kristus rozdelený?“ ako radostnú výzvu k modlitbe a sebaskúmaniu.
Na ekumenických službách Božích konaných v gotickom Rímskokatolíckom kostole sv.  Mikuláša v Lipt. Mikuláši  sa zúčastnili z radov evanjelikov Miloš Klátik, generálny biskup ECAV, farári Marián Bochnička a Vladimír Ferenčík.

Za ostatné cirkvi sa Bohoslužieb zúčastnili:
predseda ERC SR; Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup Rímskokatolíckej cirkvi, predseda KBS; Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup Rímskokatolíckej cirkvi, člen Riadiaceho výboru ERC SR; Róbert Géresi, zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi; Ján Babjak, arcibiskup Gréckokatolíckej cirkvi; Ján Szölös, predseda Rady Bratskej jednoty baptistov; Pavol Procházka, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej; Ján Henžel, predseda Rady Cirkvi bratskej; Ladislav Bílý, kancelár Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi; Ján Šefčík, pastor Apoštolskej cirkvi v Poprade; Jan Hradil, biskup Cirkvi československej husitskej; Karol Badinský, predseda Cirkvi adventistov siedmeho dňa; Štefan Záhradník, generálny vikár Starokatolíckej cirkvi; Dávid Vargaeštok, zástupca generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby, a ďalší predstavitelia cirkví a štátnej správy.

Na záver Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC SR, prečítal Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví v SR k občanom Slovenska. Za podporu ekuménie sa vyslovil aj prezident SR Ivan Gašparovič.
Kto sa nemohol zúčastniť, RTVS vysielala Bohoslužby v priamom prenose a záznam z prenosu zaradila do svojho archívu >>  pozrite si  VIDEO RTVS

Milan Vrbenský