Ev. služy Božie – Štedrý večer 24.12.2014 – 15:00

Kazateľ: Mgr. Vladimír Ferenčík (zborový farár)