Evanjelická materská škola Magdalénka

V dvoch triedach je spolu už 40 detí. V tomto roku deti poznávali najmä Božie prikázania.
Rady spievajú detské piesne, modlia sa , počúvajú Božie slovo. Sú veľmi šikovné, vnímavé
a rady sa o Pánu Bohu učia. Svetielko radosti a lúče Božej lásky priniesli medzi našich
seniorov v Domove dôchodcov Golden Age v L. Ondrašovej, keď sa konala posviacka kríža.
Silné emócie sme prežívali aj pri rozlúčke s predškolákmi v našom nádhernom chráme.
Presonál sa tiež venoval na biblických hodinách desiatim Božím prikázaniam a aj keď boli
kostoly zatvorené, aspoň v našom kruhu sme mohli prijímať sviatosť Večere Pánovej. LK