Hodža 210

Príležitosti 210. výročia narodenia Michala Miloslava Hodžu sme v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš a mestským Múzeom Janka Kráľa venovali celý dvadsiatyšiesty septembrový deň. Po slávnostných Službách Božích, kde bol kazateľom Božieho Slova generálny biskup Ivan Eľko, sme sa presunuli do vedľajšej budovy, pôvodne Hodžovej fary, kde múzeum oficiálne sprístupnilo novú nápaditú expozíciu spolku Tatrín,ktorého bol Hodža spoluzakladateľom. Následne sme sa preusnuli na Vrbický cintorín, aby sme položili kyticu a zapálil sviečku aj priamo pri Hodžovom hrobe a spomienku sme zakončili hudobno-dramatickýmstvárnením Hodžovho premýšľania v jednotlivých fázach jeho životav réžii Petra Gustáva Hrbatého. Bola to spomienka na vysokej úrovni.