Iľanovský kostol oslavoval

IMG_5165Výročia sú významnými a dôležitými okamihmi v spoločnosti aj v živote každého z nás. Sú to chvíle spomienok, niekedy sprevádzaných troškou nostalgie, no predovšetkým sú radostnou oslavou. Oslavou významnej udalosti, vzniku či narodenia. A taká bola aj nedeľa 15.5.2016, kedy sme si v našom ev. zbore na slávnostných službách Božích pripomínali 40. výročie posvätenia chrámu v Iľanove. Na slávnosti sa zúčastnili všetci naši farári – predsedajúci brat farár Marián Bochnička, brat farár Vladimír Ferenčík, sestra farárka Lydka Kordošová, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč PhD., obidvaja viceprimátori – Ing. Rudolf Urbanovič (zároveň štátny tajomník na Ministerstve vnútra SR) a Ing. Ján Bonko –  poslanec za mestské časti Iľanovo a Ploštín Miroslav Burgel, riaditeľ VPS Ing. Dušan Grešo, za Urbár a komposesorát pozemkového spoločenstva Iľanovo jeho predsedníčka Ing. Zlatica Lučanová, podpredsedovia Ing. Marián Ždíla a Ján Tomčík spolu s jeho ďalšími funkcionármi a členmi  a tiež množstvo srdečných Iľanovčanov aj ostatných veriacich.

Slávnostným kazateľom bol brat em. gen. biskup prof. THDr. Július Filo, ktorý nás obohatil krásnymi a povzbudzujúcimi slovami kázne, v ktorej sme si pripomenuli čo nás robí činnými v službe Bohu. Je to Duch Svätý, ktorý nás oživuje, oživuje naše srdcia, naše chrámy. Program služieb Božích bol inak pestrý hneď od úvodu, keď slová Martina Rázusa živo predniesla naša teta Hanka (Anna Kráľová). Celý čas nás sprevádzal aj ľúbozvučný spev miestneho a celozborového spevokolu a po kázni vystúpili tiež deti z detskej besiedky. Pri tejto slávnostnej príležitosti dostal cirkevný zbor od mesta LM aj pamätný list a medailu.

Po skončení všetkých čakalo vysmiate slniečko a rovnako usmievavé žienky, ktoré nás ponúkali chutnými domácimi koláčikmi a teplým čajom. Boli teda oživené nielen naše srdcia, ale aj všetky chuťové poháriky. Popri tom sme sa mohli pred chrámom dočítať o histórii zboru a výstavbe kostola. A tak, ako sa na tomto mieste niesli práce pred 40 rokmi v hesle piesne „Srdiečko ku srdiečku, kamienok ku kamienku a tehlička na tehličku na spoločný dom“, nech sa naša cirkev aj naďalej úspešne rozrastá. Kostolu ešte raz prajeme všetko najlepšie k 40-tke.

Viac o Iľanovskom kostole si môžete prečítať vo výnimočných Zvestiach.

VIDEO ZO SLÁVNOSTI a FOTKY

Veronika Motýľová (RV)