Slávnostné služby Božie v Iľanove 15.5.2016

Kazateľ: em. gen. biskup prof. THDr. Július Filo

Čísla piesní:  214; 579; 181; 229; 263; A73