Jeden za všetkých, všetci za jedného

IMG_2937Z iniciatívy Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov sa opäť celosvetovo konal týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tradičný termín od 18. do 25 januára sme jemne v našom meste premostili s ďalším týždňom a spolu s bratmi katolíkmi a baptistami sme vytvorili šnúru návštevno-výmenných bohoslužieb s modlitbami za našu jednotu.
Začali sme v stredu 20.1.2016 v modlitebni Bratskej jednoty baptistov (BJB), kde mal kázeň náš brat farár Vladko Ferenčík, pokračovali sme v utorok 26.1.2016 v katolíckom kostole sv. Mikuláša, kde sa prihovoril praktickým výkladom Slova Božieho brat kazateľ BJB Michal Jílek a na záver sme sa stretli v našom kostolíku vo Vrbici, kde kázal katolícky brat dekan Stanislav Culka. Bratia baptisti zaradili do programu niekoľko nevšedných vstupov a vo Vrbici tieto špeciálne služby Božie doprevádzala okrem organu aj gitara a husle v podaní našich mládežníkov. Dobré bolo, že sa vymenili nielen farári, resp. kazatelia, ale svojich bratov a sestry vo viere na jednotlivé miesta prišli pozrieť aj členovia ostatných cirkví.
Modlitby za jednotu kresťanov sú veľmi podstatné. Kristus položil základný a uholný kameň jednému domu, jednej cirkvi a preto ako nie je ani on rozdelený, aj my máme byť jedno v Ňom. Vždy si vyložíme niektoré veci po svojom, ale je dôležité, aby sme stavali na rovnakých základoch a to produktívne. Takéto oficiálne stretnutia sú dobrým mementom. Každá cirkev sa k tomu postavila po svojom, ale tam to nekončí. Dôležitý je každodenný život, v ktorom je bojovanie proti sebe stratou času. Všetci máme totiž rovnaké poslanie, a to, ako hovoril tohtoročný text, „Zvestovať veľké skutky Pánove…“ (1Pt2:9-10)

FOTKY

RV