Koledovanie

koledy_okolicnePočas Vianočných sviatkov prebiehal v CZ už 9. ročník koledovania.  Začínal tradične štedrovečernými  SB.  Zazneli na nich nielen tradičné slovenské koledy, ale aj  jedna moravská a už čiastočne zľudovená: „Půlnoční“ od Václava Neckářa. Pokračovali sme na Božie narodenie v kostole, ďalej vo Vrbici, Ondrašovej a Demänovej. Keďže tento rok  po snehu a mraze nebolo ani pamiatky, pochod Demänovou nebol taký romantický, ale aspoň nepraskali struny.  Tento slávnostný deň sme skončili pri zvoničke.  Nádherný bol aj samotný pochod dedinou.  S piesňami, gitarami, husľami, harmonikou a dobrou náladou.

29. decembra 2013 koledovníci navštívili aj ďalšie  časti nášho zboru.  Druhý krát sme boli v Ploštíne, ďalej v Iľanove a aj v Okoličnom. Všade sa o nás nadštandardne postarali, ale to  nebolo hlavné.  Veľa ľudí je na sviatky samých. A to je aj dôvod, prečo už 9 rokov obetujeme Vianočné sviatky.  Koledy nie sú len o programe, slove a hudbe.  Sú to aj stretnutia. Väčšinou s tými najosamelejšími.

2.januára 2014 sme zavítali do Partizánskej Ľupče. Privítal nás nádherný zrekonštruovaný chrám a množstvo miestnych ľudí.  Asi najlepšie sa spievalo 5.1.2014. Prišli sme do Smrečian a Lipt. Ondreja. Opadol stres a všetky tie vianočné povinnosti.  V Smrečanoch sme boli prvý krát a určite sa k nim radi vrátime.

Poďakovanie patrí huslistom Jakubovi a Pavlínke, harmonikárovi  Robovi, gitaristom Martinovi, Edovi a Ivovi, všetkým vodičom a polovodičom ktorí nás prepravovali z miesta na miesto. Niekedy sme vyzerali   ako trestná výprava. A všetkým   spevákom, mladým aj starším.  Ľuďom, ktorí obetovali čas na nácviky, ale aj na vystupovania.  Naša málo početná výprava mala okolo 30 ľudí. Na budúci rok budeme  jubilovať.  Prosíme Pána Boha, aby nám dal zdravie, ale hlavne chuť ďalej rozdávať radosť z Jeho narodenia!

VIDEO – Vianočné koledy