Konfirmandi

Pod vedením brata farára Vladimíra Ferenčíka tento rok konfirmovalo spolu osem konfrimandov. Nebolo to také veľkolepé ako po minulé roky, ale sme vďační, že sa to, po čiastočne dištančnom štúdiu, podarilo aspoň za prítomnosti rodín konfirmandov.
Prajeme im veľa Božieho vedenia do všetkých ich životných situácií a pevné každodenné rozhodnutie nasledovať Toho, ktorý ich stvoril. A nech ich ochraňuje pri všetkých šibalstvách, ktoré sa im ešte prihodia. Tu sú mená konfirmandov na fotografii: hore zľava: Ondrej Bella – Kamil Kos – Juraj Kohút – Timotej Stojanoski (pre cestu do zahraničia konfirmoval samostatne)
dole zľava: Soňa Mária Žišková – Lea Viktória Bobuľová – Karin Kozáková – Linda Tomeková red.