Konfirmovaní

IMG_6173Posledná májová nedeľa bola ako vždy špeciálna, slávnostná. 20 elegantne oblečených mladých ľudí po úspešnom absolvovaní piatkovej skúšky vedomostí o Pánu Bohu a viere stálo po dvoch rokoch príprav pred oltárom, aby potvrdili to, čo za nich pred rokmi sľubovali ich rodičia a krstní rodičia. Po potrebnej liturgií krátkych príhovoroch sa tento cieľ stal skutočnosťou. Ich viera sa stala oficiálne osobnou. Každý dostal požehnanie od b .f. Mariána Bochničku, ktorý ich na to pripravoval, Bibliu z rúk b.f. Vladka Ferenčíka a všetci spolu prijali po prvýkrát večeru Pánovu. Od tej chvíle sa stali zodpovední za to, čo nesú vo svojich srdciach a my za to, že sú našimi bratmi a sestrami.

20 mladých ľudí stálo teraz spolu pred oltárom. Kde budú stáť o rok? Dorastový tím bude robiť všetko preto, aby o rok ich viera mala ešte hlbšie korene. My ostatní ich majme na mysli a v našich modlitbách. Tak ako sme im s radosťou  podávali ruky pri východe z kostola, tak im podajme pomocnú ruku, keď to bude potrebné.

JBml.

 

Videozostrih z konfirmácie tu.

Foto z konfirmácie tu.