Koronavírus a služby Božie
Viď každú nedeľu TV Liptov
6:23, 8:23, 10:23, 12:23, …

28.3.2020

Služby Božie budú počas mimoriadneho stavu v súvislosti s koronavírusom vysielané každú nedeľu na TV Liptov po Liptovských novinách vždy v dvojhodinovom intervale 06:23, 08:23, 10:23, 12:23,…
Môžete si ich pozrieť aj na štandardnom mieste na našej stránke tu (link nahttps://www.ecavlm.sk/category/kategoriespolu/videokazne/), a to každú nedeľu kedykoľvek hneď od rána.

Najnovšie dianie v ECAV už tradične zachytáva Evanjelický POSOL spod Tatier, no nájdete ho aj v netradičnej – elektronickej podobe tu (https://www.floowie.com/sk/tranosciussk/) . Obsah je, rovnako ako tlačený POSOL, spoplatnený. 
Príjemné čítanie.
.

Aj v iných zboroch sa usilujú o šírenie Božieho slova, viď tu https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/online-prenosy-29-3-2020.

Nech Vám prinesú nádej a povzbudenie.

————————

15.3.2020

Ekumemické bohoslužby v tomto karanténnom čase s bratom farárom Mariánom Bochničkom, bratom farárom Jozefom Tomagom a bratom kazateľom Róbertom Pálenčikom budú vysielané túto nedeľu na TV Liptov po Liptovských novinách vždy v dvojhodinovom intervale 06:23, 08:23, 10:23, 12:23,
Nech Vám prinesú nádej a povzbudenie.
TV Liptov môžete sledovať aj na internete cez www.tvliptov.sk.
———————-

10.3.2020 Bratia a sestry, milí priatelia,

z dôvodu infekčného rizika tzv. koronavírusom sme nútení z dôvodu usmernenia štátu aj generálnej cirkvi dočasne pozastaviť vykonávanie služieb Božích a ďalších zborových hromadných aktivít, a to od tohto štvrtku 12.3.2020 (vrátane) minimálne do nedele 22.3.2020. 
Chceme vás však o to viac povzbudiť k domácemu čítaniu Biblie, spoločným domácim stíšeniam či pobožnostiam. Je celkom symbolické, že nás aj takáto vonkajšia okolnosť donútila spomaliť a zastaviť sa práve v tomto pôstnom čase. Netešíme sa z toho, ale využime aj túto príležitosť na to, aby sme naše životy dávali do Božích rúk a zároveň prosili o život v každom rozmere aj pre našich blízkych či cudzích ľudí.
Počas nediel sa nám naši duchovní prihovoria aspoň formou videa. Odkaz na video nájdete najneskôr v nedeľu ráno na našej stránke.  
Ostávajte požehnaní.
Váš cirkevný zbor ECAV LM.