Koronavírus a služby Božie

8.5.2020

Bratia a sestry, priatelia,

máme veľkú radosť z toho, že sa po niekoľkých týždňoch môžeme opäť stretávať v našich kostoloch pri službách Božích. Začíname už túto nedeľu, no ako v iných prípadoch aj pre kostoly platia prísne bezpečnostné opatrenia.

Ranné služby Božie začínajú ako obvykle o 9:00. Pred vstupom Vás čaká dezinfekcia rúk a inštrukcie kde si je možné sadnúť. SB budú pre všetky vekové kategórie.

Večerné služby Božie o 18:00 vo Vrbici však budú len pre seniorov vo veku 65 rokov a viac. Opäť za prísnych bezpečnostných opatrení.

Nezabudnite ani na rúška. Tie sú aj v kostoloch zatiaľ stále nutné.

Aj keď bohoslužby ešte nebudú úplne také aké bývali, je skvelé, že sa môžeme aspoň takto stretnúť a spolu predstupovať pred nášho Pána.

Ranné bohoslužby budú opäť aj nahrávané a záznam z nich si môžete vypočuť na našom webe v popoludňajších hodinách.

Do skorého videnia, priatelia.

——————-

8.4.2020

Milí bratia, sestry priatelia,

bohoslužby budú aj počas Veľkej noci vysielanéBudete ich môcť vidieť v pravidelných intervaloch počas Veľkého piatku a Veľkonočnej nedele na TV Liptov.  Následne, ako doposiaľ, budú Služby Božie až do odvolania mimoriadneho stavu vysielané každú nedeľu po Liptovských novinách vždy v dvojhodinovom intervale 06:23, 08:23, 10:23, 12:23,…

Môžete si ich pozrieť aj na štandardnom mieste na našej stránke tu (link na https://www.ecavlm.sk/category/kategoriespolu/videokazne/), a to vždy od rána daného sviatočného alebo nedeľného dňa.

.
Veľké médiá tiež dávajú priestor Božiemu slovu. Ich zoznam spolu s tipmi na ďalšie povzbudivé pozeranie či čítanie nájdete tu https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii
Prajeme vám príjemné pozeranie, čítanie a požehnanú Veľkú noc.
——————-

28.3.2020

Služby Božie budú počas mimoriadneho stavu v súvislosti s koronavírusom vysielané každú nedeľu na TV Liptov po Liptovských novinách vždy v dvojhodinovom intervale 06:23, 08:23, 10:23, 12:23,…
Môžete si ich pozrieť aj na štandardnom mieste na našej stránke tu (link na https://www.ecavlm.sk/category/kategoriespolu/videokazne/), a to každú nedeľu kedykoľvek hneď od rána.

Najnovšie dianie v ECAV už tradične zachytáva Evanjelický POSOL spod Tatier, no nájdete ho aj v netradičnej – elektronickej podobe tu (https://www.floowie.com/sk/tranosciussk/) . Obsah je, rovnako ako tlačený POSOL, spoplatnený. 
Príjemné čítanie.
.

Aj v iných zboroch sa usilujú o šírenie Božieho slova, viď tu https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii

Nech Vám prinesú nádej a povzbudenie.

————————

15.3.2020

Ekumemické bohoslužby v tomto karanténnom čase s bratom farárom Mariánom Bochničkom, bratom farárom Jozefom Tomagom a bratom kazateľom Róbertom Pálenčikom budú vysielané túto nedeľu na TV Liptov po Liptovských novinách vždy v dvojhodinovom intervale 06:23, 08:23, 10:23, 12:23,
Nech Vám prinesú nádej a povzbudenie.
TV Liptov môžete sledovať aj na internete cez www.tvliptov.sk.
———————-

10.3.2020 Bratia a sestry, milí priatelia,

z dôvodu infekčného rizika tzv. koronavírusom sme nútení z dôvodu usmernenia štátu aj generálnej cirkvi dočasne pozastaviť vykonávanie služieb Božích a ďalších zborových hromadných aktivít, a to od tohto štvrtku 12.3.2020 (vrátane) minimálne do nedele 22.3.2020. 
Chceme vás však o to viac povzbudiť k domácemu čítaniu Biblie, spoločným domácim stíšeniam či pobožnostiam. Je celkom symbolické, že nás aj takáto vonkajšia okolnosť donútila spomaliť a zastaviť sa práve v tomto pôstnom čase. Netešíme sa z toho, ale využime aj túto príležitosť na to, aby sme naše životy dávali do Božích rúk a zároveň prosili o život v každom rozmere aj pre našich blízkych či cudzích ľudí.
Počas nediel sa nám naši duchovní prihovoria aspoň formou videa. Odkaz na video nájdete najneskôr v nedeľu ráno na našej stránke.  
Ostávajte požehnaní.
Váš cirkevný zbor ECAV LM.