Láska a rešpekt

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV adventnom čase 14.12.2013 sa v našom cirkevnom dome vo večerných hodinách uskutočnilo druhé stretnutie pre manželov snúbencov,ale aj pre jednolivcov pod názvom Láska a rešpekt. Dr.Emerson Eggerichs objasnil skutočnosť, že ak manželka cíti,že je milovaná svojim manželom, je šťastná a ak manžel cíti že ho jeho manželka rešpektuje a váži si ho, je šťastný on. Žena potrebuje lásku a muž rešpekt. Taktiež sme sa dozvedeli prečo manželia reagujú na seba negatívne a ako bez zbytočných ťažkostí tieto konflikty vyriešiť. Pokračovaním bol celovečerný film Odvážlivci, ktorý poukazoval na dôležitú úlohu a postavenie každého otca v rodine a dôsledky, ktorými sú ovplyvnené deti z rozvrátených rodín, kde otec chýba. Kde skončia? Ešte v ten večer nám bola toho dôkazom tragédia, ktorá mala začiatok v našom meste. Len to už nebol film, ale šokujúca skutočnosť. Dôležitosť skutočne zdravých vzťahov nám nie je ľahostajná, a preto budeme vo večeroch o nich, o manželstve a rodičovstve určite ďalej pokračovať a už vopred ste na nich všetci vítaní.