Lent pašie 28.3.2018

V dňoch 28.3 – 29.3 nás duchovne povzbdili naši bratia a sestry v Pánovi z Bible School Mineapolis

a ešte požehnanie: