Modlitebňa a zvonica Okoličné

Modlitebňa v Okoličnom

Zvonica v Okoličnom