Nedeľné Služby Božie 16.2.2014 – video

Kazateľ: Mgr. Marián Bochnička