Otvorený kostol

Podobne ako po minulé roky aj tento rok bol kostol v lete otvorený pre širokú verejnosť. Tento rok sa o otvorený kostol starali najmä naše sestry na dôchodku, za čo im patrí veľká vďaka. Úderný tím tvorili sestry Ničová, Uhelová, Beťková, Foorová, Stojanoska a vypomáhali aj sestry Motýľová, Pápayová a Krajčíriková.
Obľube sa opäť tešili utorkové organové polhodinky. Na organe hral už tradične M. Rakár a piesňami nás dôstojne sprevádzala V. Motýľová. Túto službu zabezpečujeme v spolupráci s Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš a Múzeom Janka Kráľa, čo si veľmi vážime.