Pamiatka na obete dopravných nehôd 20.11.2016

kázeň: v 37:10 min. záznamu, Ján 11:2 (M. Petrula)

piesne: 374, 197, 519, 1. , 5.v. Antifóna 83