Pašie z dolnej zeme

Dolná zem označuje oblasť slovenského osídlenia na juh od našich hraníc, nerátajúc pásmo prihraničných oblasti. Ide teda o mestá a dediny v Srbsku, Rumunsku a južnom  Maďarsku. Veľakrát si o našich bratoch a sestrách z týchto končín myslíme, že to sú tí, starí Slováci s nemodernou rečou a zastaranými spôsobmi, ale práve mládežníci zo Slovenského Komloša (južné Maďarsko) nám osviežili predveľkonočný čas nevšedným spracovaním pašií.

Na čele s bratom farárom Atiilom Szpisákom, si pre slovenské mestá pripravili turné s tzv. tieňovým divadlom. V preklade to znamená toľko, že herci nevystupujú pred oponou, ale v podstate  za ňou. Táto opona je však priesvitná a svetlá vychádzajúce spoza pódia osvetľujúce hercov vrhajú tiene na oponu tak, že diváci v hľadisku majú v podstate pred sebou čiernobielu veľkoplošnú obrazovku.

Nás tento ansámbel navštívili 20. marca podvečer v evanjelickom zborovom dome. Predstavenie malo štruktúru kostolných pašií, no rozdiel bol v tom, že na miesto spoločného spevu pomedzi biblické úryvky, nám herci spoza plátna ilustrovali práve prečítané verše o utrpení a ukrižovaní Ježiša Krista.

Všetko to sprevádzali reprodukované dynamické skladby nášho mikulášskeho orchestra Art collegium Nicolaus z albumu Requiem. Práve oni inšpirovali hosťujúceho brata farára k takémuto počinu. Keď ich počul prvýkrát na ceste domov zo Slovenska, povedal si, že s tým musia u nich niečo spraviť. A spravili. Už niekoľko rokov tak chodia a inšpirujú zbory nielen v strednej Európe.

Mikuláš sa tento rok na program turné dostal až v pôste a preto sme vám to oznámili tak trochu na poslednú chvíľu. Tí, ktorí prišli, však určite neľutovali.

RV

už boli vo viacerých krajinách.