Poďakovanie za úrody zeme.

_A114687Poslednú nedeľu, t.j. 11. októbra 2015 sme mali služby Božie opäť slávnostné. Tentokrát sme pred oltárom obloženým jabĺčkami, hruškami, kalerábmi a ďalšími plodmi našich sadov, záhrad a polí ďakovali Bohu za milosť žatvy. Pri poľnohospodárskych produktoch je Božia prítomnosť asi najočividnejšia. Človek seje, sadí, polieva, ale Boh je ten, ktorý dáva vzrast. Na záhradách nemáme žiadne fabriky, ale len pokojné lány, ktoré rastú akoby sami. Hospodár sa musí starať, ale sláva patrí Bohu.

A tak sme to chceli naplno vyznávať aj teraz. Produktov nebolo málo. Bolo by milé sa dopracovať k tradícií, ktorú Boh zaviedol pre Židov, že desatina všetkého patrí jemu. To by nebola len iná paráda, ale aj naša služba a prejav vďaky. Napriek tomu je skvelé, že oltár neostal prázdny ako sa to už niekedy stalo a bolo z čoho nielen nakrájať pre nás všetkých, ale aj ostalo pre tých, ktorí to budú potrebovať.

Kázal nám brat farár Marián Bochnička a boli sme radi, že sme mohli mať v našom okolí aj profesionálnych poľnohospodárov. Prihovorila sa nám riaditeľka Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ing. Dana Flórová a traktorom dotvorila atmosféru okolia kostola rodina Lúčanovcov.podakovanie_za_urodu_web

Pri odchode z kostola sa každému ušiel kus jabĺčka či hrušky a tiež kúsok dobrého chleba. Ak niekomu bolo málo, mohol sa kávičkou, čajom, či domácim koláčom občerstviť na už tradičnom mieste pred kostolom.

Veľa z nás už nepestuje množstvo záhradných plodín, ale každý z nás ich jeme a tak je dôležité pamätať odkiaľ pochádzajú a že je našim veľkým privilégiom, že ich máme dostatok. Vďaka patrí Bohu a našim zručným roľníkom.

Fotky zo slávnosti.

RV