Prelom rokov 2020/21

Nariadením RÚVZ LM sú od 23.12.2020 bohoslužby na území okresov LM a Rbk zakázané.

Podobne ako počas Vianoc, tak aj počas nadchádzajúcich dní, môžete sledovať služby Božie cez TV Liptov, youtube kanál TV Liptov či cez náš web a to v týchto časoch:
31.1. / Silvester / 17:00
1.1. / Nový rok / 9:00
3.1. / Nedeľné služby Božie / 9:00
6.1. / Zjavenie Krista pána mudrcom (3 králi) / 9:00
10.1. / Nedeľné služby Božie / 9:00

 

Farský úrad je otvorený s upravenými úradnými hodinami platnými počas výnimočného stavu, viď sekciu KONTAKTY.