Rozlúčili sme sa so školským rokom 2014/15

OLYMPUS DIGITAL CAMERARozlúčili sme sa so školským rokom

Školský rok sa nekončí len v škole, ale prázdniny budú mať aj deti na detskej besiedke. Za celý rok ich snahy si však zaslúžili odmenu a práve preto si všetky vedúce v spolupráci s ďalšími členmi zboru pripravili niečo, čo by každé dieťa potešilo – program so sladkými odmenami. Popoludnie založené na pozadí príbehu rybárov Šimona – Petra, Jakuba, Jána a ďalších začalo zamyslením a detskými piesňami v kostole. Po ňom sa všetci účastníci presunuli do farskej záhrady, kde už boli prichystané stanoviská s jednotlivými disciplínami. V malých tímoch museli deti všetkými súťažami prejsť, na základe čoho dostali do svojich zápisníkov značky, ktoré ich potom navigovali na skonštruovanie posledného verša tohto dňa – „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné vám bude pridané (Mt6:33)“ Nešlo o prvenstvo, dôležité bolo si všetkým prejsť.

Všetko bolo dobre nachystané. Súťaže, občerstvenie, trampolína a darom bolo tiež pekné počasie. Celá akcia by však zvládla ešte ďalších aspoň 20 detí, preto ak máte doma alebo vo svojom okolí menších huncútov nebojte sa ich pozvať na aktivity detskej besiedky. Zažijú veľa zábavy, ale postupne ich to pripravuje na život v ďalších rokoch, ktoré sú tie najturbulentnejšie. Buduje to ich charaktery a na tom záleží. To je to jediné, čo si nielen budeme môcť z tohto sveta zobrať, ale je to aj to, čo formuje dnešný svet okolo nás.

Ján Blcháč ml.

O popoludní povedali:

Lýdia Kordošová, duchovná detskej besiedky:OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Na konci školského roka sa  pred cukrárňou pohybovalo plno detí so zmrzlinami v ruke. Rodičia možno takým spôsobom  prejavili pozornosť svojim deťom a „oslávili “ koniec školských povinností. Zámerom nášho stretnutia rodín bolo ponúknuť priestor a čas na spoločný oddych pri slove Božom, ale aj na vzájomné rozhovory, hry, a tak prežiť radosť z nastávajúcich dní oddychu. Stretlo sa nás spolu 30 dospelých i detí a prežili sme z môjho pohľadu pekné chvíle. Pán Boh nám ten čas požehnal. Verím, že to nebolo posledné stretnutie a že v budúcnosti prijmú pozvanie i ďalší. Myslím, že je príjemné posedieť pri koláčiku či zmrzlinke v kruhu priateľov a známych, v kruhu Božej rodiny. Keď sa dokážeme podeliť o svoje radosti a starosti o to viac sa naša radosť znásobí a starosti sa ľahšie zvládajú.“

Zuzana Hlavnová, vedúca detskej besiedky:

„Z popoludnia som mala najskôr zmiešané pocity. Myslím, že nielen mňa  prekvapil malý záujem rodín o túto akciu. Potešilo ma však, že sa našlo viac dospelých a mladých ľudí, ktorí to všetko pripravovali, aby urobili radosť deťom. Za moje vlastné deťúrence môžem všetkým organizátorom len poďakovať, pretože sa im páčilo všetko: pesničky v kostole, súťaže, trampolína a samozrejme odmena.“

FOTKY z rozlúčky