Služby Božie 3. adventná nedeľa 13.12.2015

Služby Božie 13.12.2015, M.Bochnička, kázeň od 23. min. (Ev. podľa Lukáša 1-5)