Slávnostné služby Božie (sláva šľachetným) 25. 9. 2016

príhovor: 8:30 min. (M.Bochnička)
kázeň: 30: 20 min. , Jan 18:1-9 (Marian Bodolló)
báseň: 53 min. (Juraj Sarvaš)
Sláva šľachetným/Kto za pravdu horí: 1:05:50 hod. (Jn Juráš)
príhovor za primátora mesta Liptovský Mikuláš: 1:12:00 hod.
oznamy: 1:16:50 hod.
piesne, program:
program25092016_0001m

program25092016_0002

program25092016_0003

program25092016_0004