Služby Božie 01.03.2020 – prvá pôstna nedeľa – Pokušenie


Kázeň: 19:20. min. 1M 3:1-7 (M.Bochnička)
Oznamy: 40:40. min.
Piesne: 81,108,83,A26,116