Služby Božie 03.04.2022 Smrtná nedeľa

Služby Božie, Smrtná nedeľa (Ľ. KORDOŠOVÁ)
Kázeň: 40:21 min.
Ján 11: 17-27
Oznamy: 58:28 min.
Piesne: Pašie na Smrtnú nedeľu