Služby Božie 03.07.2022, 3. nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie, 3. nedeľa po Svätej Trojici (V.FERENČÍK)
Kázeň: 23:27 min.
Lukáš 15:11-24
Oznamy: 44:51 min.
Piesne: 383,649,283,A53,344