Služby Božie 04.07.2021 5. Nedeľa po Svätej Trojici.

Kázeň: 23:42 min.
Matúš 5:27-32
Oznamy: 50:35 min.
Piesne: 381,648,200,A52,475