Služby Božie 04.12.2022 2. Adventná nedeľa

Služby Božie,2.Adventná nedeľa (V.Ferenčík)
Kázeň: 25:25 min.
Jeremiáš 32:1-10,15
Oznamy: 45:28 min.
Piesne: 2,10,4,A5,20