Služby Božie 06.06.2021 1. Nedeľa po Svätej Trojici.

Kázeň: 21:00 min.
Skutky apoštolov 8:26-39
Oznamy: 43:46 min.
Piesne: 186,284,197,A50,362