Služby Božie 08.08.20021 10.nedeľa po Svätej Trojici, Pokánie

Kázeň: 22:54 min.
Matúš 11:20-24
Oznamy: 43:03 min.
Piesne: 190,481,197,A78,636