Služby Božie 1. 1. 2017

kázeň: 22. min. Rim 8:31-39 (V. Ferenčík)
oznamy: 44:30 min.
spevokol: 50:35 min.
piesne: 74, 69, 68, 73, A23