Služby Božie 1.1.2018 – meno Ježiš


kázeň: 22:40 min. Lk. 2:15-21 (L.Kordošová)
Oznamy: 37:10 min.
Piesne: 74, 68, 69, A24, 73