Služby Božie 1. 10. 2017 – poďakovanie za úrodu


kázeň: 22:24 min. Lukáš 12:15-21(M.BOCHNIČKA);
piesne: 373, 363, 200, A76, 319