služby Božie 1.12.2019


Príhovor k voľbám biskupa východného dištriktu: 1:15 min.
Kázeň: 26:40 min. Žalm: 24:3.,4. v. (M.Bochnička)
Oznamy: 45:50 min.
vyhodnotenie voľbám biskupa východného dištriktu: 1:00:50 hod.
Piesne: 1,21,3,A2,19, V.P.:305,634