Služby Božie 1.7.2018


kázeň: 19:50 min. 1.Tim. 1: 22.-19.v. (M. Bochnička)
oznamy: 44:10 min.
piesne: 374, 443, 197, A67, 634