služby Božie 1.9.2019


Kázeň: 37:00 min. 4M 6:24-26v. (L. Kordošová)
Oznamy: 55:11 min.
Piesne: 211, 543, 289, krst, 219, A54, 350