Služby Božie 10.12.2017 2.adventná nedeľa


kázeň: 24:50 min. Mar. 1:14-15 (M. Bochnička)
Oznamy: 50:30 min.
piesne: 1,8,3, A7, 19